Orest Vasiouta

Absolwent Średniej Szkoły Muzycznej w Łucku na Wołyniu oraz Studium Podyplomowego kształcącego zawodowych kierowników zespołów estradowych. To osoba od wielu lat wzbogacająca pejzaż kulturalny naszego uzdrowiska.

Continue reading