Skip to content

Dorota Helbin

Urodziła się i wychowała w Krakowie, gdzie od najmłodszych lat kształtowało się jej zamiłowanie do teatru i piosenki.

Orest Vasiouta

Absolwent Średniej Szkoły Muzycznej w Łucku na Wołyniu oraz Studium Podyplomowego kształcącego zawodowych kierowników zespołów estradowych.

MAŁGORZATA KULIŃSKA

Śpiewa od dzieciństwa, uczestniczka i laureatka wielu festiwali i przeglądów, od trzech lat ze swoim synem Maciejem tworzą duet muzyczno-wokalny.
Piotr Płuska

PIOTR PŁUSKA

Ukończył studia magisterskie i doktoranckie na Wydziale Wokalno-Aktorskim w Akademii Muzycznej im G. i K. Bacewiczów w Łodzi.