Ewa Warta-Śmietana

Absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie. Wystąpiła w wielu partiach operowych: Zerlina w „Don Giovannim”, Zuzanna w „Weselu Figara”, Bastienne w „Bastien und Bastienne” Mozarta, Rachela w „Żydówce” Halevy’ego.

Małgorzata Westrych

Absolwentka krakowskiej Akademii Muzycznej. Po jej ukończeniu przez kilkanaście lat pracowała na Wydziale Dyrygentury tej uczelni jako akompaniator.

Jacek Śmietana

Gdy wychodzi na scenę, posiada świadomość, że widownię stanowią w przytłaczającej większości odbiorcy „niezaangażowani” i stara się postępować według zasady: „po pierwsze - nie nudzić”.

Dorota Helbin

Urodziła się i wychowała w Krakowie, gdzie od najmłodszych lat kształtowało się jej zamiłowanie do teatru i piosenki. Ukończyła PSM im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie z dyplomem muzyk-wokalista w klasie śpiewu solowego profesor Lucyny Kapralskej-Pitry.

Łukasz Wroński

W 2009 r. ukończył wydział wokalno-aktorski Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w klasie śpiewu solowego prof. Leszka Skrli. Ukończył także staż artystyczny na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie śpiewu solowego prof. Ryszarda Karczykowskiego.

Adrian Domarecki

Absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. W. Żeleńskiego w Krakowie. Obecnie studiuje na Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie profesor Katarzyny Oleś-Blachy. Jest laureatem wokalnych konkursów ogólnopolskich (m.in. III miejsca w Konkursie im. Ludomira Różyckiego i nagrody specjalnej Wiesława Ochmana).

Kwartet Bramy Morawskiej

Zespół instrumentalistów grających i propagujących zespołową muzykę salonową XIX i XX w. Skład zespołu to: Andrzej Rosół – fortepian, Wioletta Marecka – wiolonczela, Dariusz Wala – klarnet, Klaudiusz Rosół – skrzypce.