W WARSZTATACH WOKALNYCH
organizowanych przez Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju
w ramach 5. Festiwalu „Muzyka u Źródeł”

1. Warsztaty odbędą się:

  • „Pieśni przodków” od 13 do 16 sierpnia 2019 (wtorek-piątek) na sali warsztatowej 3 godziny dziennie, a w dniu 17 lipca 2019 (sobota) odbędzie się próba i wieczorny koncert na scenie lądeckiego amfiteatru.
  • „W świecie opery” od 13 do 16 sierpnia 2019 (wtorek-piątek) na sali warsztatowej 3 godziny dziennie, a w dniu 17 lipca 2019 (sobota) odbędzie się próba i wieczorny koncert na scenie lądeckiego amfiteatru.
  • „Gospel” od 12 do 16 sierpnia 2019 (poniedziałek-czwartek) na sali warsztatowej 3 godziny dziennie, a w dniu 16 lipca 2019 (piątek) odbędzie się próba i wieczorny występ przed publicznością.

Koszt uczestnictwa w warsztatach podany jest w zakładkach każdej z technik. Koszty podróży, noclegów i wyżywienia pozostają po stronie uczestnika warsztatów.

2. Gwarancję miejsca na warsztatach stanowi wysłanie zgłoszenia na adres Organizatora oraz uiszczenie opłaty nie później niż do dnia 8 lipca 2019 r. 

3. W przypadku małej ilości zgłoszeń – poniżej 12 osób dla warsztatów „Pieśni przodków” i „W świecie opery” oraz 15 osób dla warsztatów „Gospel” – Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów ze wskazanej techniki nie później niż 8 lipca 2019 r. W tym przypadku zwracana jest opłata za odwołane zajęcia osobom, które za nie zapłaciły w wysokości nominalnej. Uczestnicy otrzymają tego dnia informację mailową lub telefoniczną.

4. Opłata za zajęcia jest bezzwrotna (nie dotyczy to sytuacji wymienionej w regulaminie w punkcie 3).

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe, pozostawione przez uczestników warsztatów, które zostały zagubione, zniszczone lub skradzione uczestnikom.

6. Organizator ponosi odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie, które przebywają na sali warsztatowej jedynie podczas zajęć.

7. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w warsztatach, bez zwrotu wpłaconych pieniędzy, osób, które zakłócają przebieg zajęć.

8. Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć bez zgody Organizatora.

9. Organizator ma pełne prawa do fotografowania, nagrywania i filmowania zajęć oraz wykorzystania uzyskanego materiału na wszelkich polach eksploatacji oraz może udzielać zgody innym podmiotom w tym zakresie.

10. Uczestnik warsztatów wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju i Festiwalu „Muzyka u Źródeł” w przypadku publikacji zdjęć i filmów z warsztatów przez organizatora oraz partnerów współpracujących z organizatorem.

11. Zgłoszenie udziału w warsztatach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu w tym cennika i warunków uczestnictwa oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych DZ. U. Nr 101 poz. 926.

12. Dane Organizatora:
Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju,
pl. Staromłyński 5, 57-540 Lądek-Zdrój,
tel. 748146562, e-mail: ckir@ladek.pl

13. Dane do przelewu:
Powiatowy Bank Spółdzielczy w Strzelinie Oddział Lądek-Zdrój
nr konta: 62 9588 0004 3900 3001 2000 0010

W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko uczestnika warsztatów, za którego wnoszona jest opłata oraz nazwę warsztatów.

14. Kontakt z Organizatorem: Tomasz Pawlęga, e-mail: debaty@ladek.pl, tel. 534 947 970