Monika Biederman-Pers

mezzosoporan

Absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach Instytutu Wokalno-Aktorskiego. Obecnie jest studentką II stopnia w klasie śpiewu solowego profesor Katarzyny Suskiej-Zagórskiej w Akademii Muzycznej w Krakowie.

Swą przygodę z muzyką rozpoczęła jako uczennica średniej szkoły na przeglądach piosenki francuskiej oraz chórzystka Chóru Nowodworskiego. W tym samym czasie rozwijała umiejętności aktorskie i zdolności taneczne pod opieką instruktorów w SCKM oraz Szkole Tańca Towarzyskiego w Domu Kolejarza w Krakowie.

Ukończyła Średnią szkołę Muzyczną i Krakowską Szkołę Teatralną i Filmową przy Teatrze Ludowym w Krakowie. Od momentu podjęcia studiów na Wydziale Wokalno-Instrumentalnym Akademii Muzycznej w Katowicach uczestniczyła w wokalnych kursach mistrzowskich pedagogów oraz śpiewaków.

Brała udział w studenckich produkcjach muzycznych takich jak: „Halka” St. Moniuszki, „Chiama la liberta chiama” E. Knapika. Uczestniczyła także w wakacyjnych kursach wokalistyki operowej Krynicy Zdroju. Równocześnie występowała jako solistka z Krakowską Orkiestrą Staromiejską.

Zaraz po studiach I stopnia podjęła pracę na stanowisku artysta chóru w Operze Krakowskiej, biorąc udział w licznych produkcjach m.in.: Tosca, Baron Cygański, Piękna Helena, Zemsta Nietoperza, Trubadur, Eugeniusz Oniegin, Miłość do Trzech Pomarańczy, Halka.