DOMINIKA RADWAN

Polaniczanka mieszkająca w Kudowie-Zdroju, piosenkarka, pedagog śpiewu, aktorka. Związana z ośrodkami kultury na Ziemi Kłodzkiej i z Gdańską Szkołą Artystyczną.

„Domina przegina” to autorski projekt Dominiki Radwan – z żartem i bez pruderii o „różnych” pragnieniach kobiet. Koncert tylko dla dorosłych!