Kapela Brodów

Jeden z najlepszych zespołów grający muzykę tradycyjną. Kapela działa od 1992 roku. Na repertuar składają się utwory świeckie i religijne z obszaru Pierwszej Rzeczypospolitej pochodzące ze zbiorów Oskara Kolberga, Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Katedry Etnomuzykologii Sakralnej KUL i własnych.

Continue reading